مشخصات استاندارد
ICEA 2023 استاندارد

استانداردهاي انجمن مهندسين کابل
Insulated Cable Engineers Association
ICEA استاندارد
The Insulated Cable Engineers Association (ICEA) is a professional organization dedicated to developing cable standards for the electric power control and telecommunications industries. Since 1925 the objective has been to ensure safe economical and efficient cable systems utilizing proven state-of-the-art materials and concepts.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 200 کد استاندارد : 070
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ICEA جدیدترین استانداردهای
ICEA S-86-634
ICEA S-86-634:2023
ICEA S-87-640
ICEA S-87-640:2023
ICEA S-97-682
ICEA S-97-682:2023
ICEA T-26-465
ICEA T-26-465:2023
ICEA P-117-734
ICEA P-117-734:2022
ICEA S-93-639
ICEA S-93-639:2022نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute